Musvo image : Said to be Wellence Mujuru

[28/09, 8:43 am] March18: Maiwee sisi Vee inga Wellence andinyadzisa

[28/09, 8:44 am] March18: Munhu vekuziva haadi kudaro

[28/09, 8:45 am] March18: Ndanyara

[28/09, 9:01 am] Sisi Vee: Zvinonyadzisa zvekuti mabehaviour evanhu these days

[28/09, 9:06 am] March18: Apa arikusvibisa Zita ramai mujuru

[28/09, 9:06 am] March18: He is not mwana vamai mujuru

[28/09, 1:01 pm] Sisi Vee: Kushaya zvekuita

[28/09, 1:06 pm] March18: True my sister

[28/09, 1:06 pm] March18: Now he is in trouble

[28/09, 1:06 pm] Sisi Vee: Nezvisina basa .shame

[28/09, 1:12 pm] March18: To tell u the truth i never thought he can do that now people r digging deeper

[28/09, 1:12 pm] March18: That rwisa cancer doesnt even have website

[28/09, 3:19 pm] March18: Sisi vee

[28/09, 3:19 pm] March18: Wellence Mujuru

[28/09, 5:52 pm] Sisi Vee: Hey magona kekekeke

[28/09, 5:53 pm] Sisi Vee: Mune maimages ake here akapfeka

[28/09, 5:53 pm] March18: Pakaipa

[28/09, 5:53 pm] March18: 🤣😂🙈

[28/09, 5:54 pm] March18: Yes let me sent

[28/09, 6:24 pm] Sisi Vee: 🤣🤣🤣 thank you so much