Zimbabwean woman who poisoned 21 year old son after he challenged her over her prostitution.

Ndokutopenga kwacho.

” Pana amai vauraya mwana wavo wekubereka wamuisira poison kuoleven hanzi anditsiurirei kuti manyanya huhura pamberi pedu vana ane 21 yrs mwana gone”