Said to be stuck doing musvo and snake preventing efforts to separate the two : Kubangotaura . It’s only 5 minutes

” When you thought you have seen it all only to realise you aint seen nothing yet. Fungai musati mapinda akomana .There’s no need to go through this horror because of musvo 🙄🙄 .When you see a woman always use your brain to think and not your manhood. Eish nhasi ndatya zvekuti. Mabasa ekupinda mukoko wese wese…not worth it. Basa kundofunga musvo pese pese so sad. ” Said sisi Vee

[22/02, 12:22 pm] Hanzvadzi: The man got stuck on someone wife and a snake appeared to prevent pipo from seperating them until the husband appears

[22/02, 12:40 pm] Sisi Vee: Oh my God 🙄🙄 thank you so much

[22/02, 12:42 pm] Hanzvadzi: Zvakawoma tete mufunge

[22/02, 12:42 pm] Hanzvadzi: Vanhu still kudzidza vari kutadza

[22/02, 12:42 pm] Sisi Vee: Maihweeee ndamerera hanzvadzi kuoma chaiko ngepiko uku kune mashura akadai

[22/02, 12:43 pm] Hanzvadzi: Ndapiwawo neshamwari tete handina chokwadi chizere

[22/02, 12:47 pm] Sisi Vee: Ok mazvita hanzvadzi hapeno idi mabasa emusvo mangange chaiwo

 

VIDEO